Patriarhul: Biserica nu este constituita printr-o intelegere omeneasca. Este extinderea vietii lui Hristos - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2021 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Știri și Evenimente

Patriarhul: Biserica nu este constituită printr-o înțelegere omenească. Este extinderea vieții lui Hristos

[2021-06-20]
de Iulian Dumitrașcu

Biserica nu este constituită printr-o înțelegere omenească, ci ea este extinderea vieții lui Hristos în umanitate, în cei care cred în El, se botează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și împlinesc în viața lor voia lui Dumnezeu prin conlucrare cu harul Duhului Sfânt, a afirmat Patriarhul Daniel în ziua de Rusalii la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Reședința Patriarhală.
Patriarhul României a explicat în cuvântul său de ce Sărbătoarea Rusaliilor are o importanță majoră în Biserica Ortodoxă.
„Sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt, numită în popor și Sărbătoarea Rusaliilor, este sărbătoarea întemeierii sau constituirii Bisericii lui Hristos ca fiind comunitatea umană care adună prin lucrarea Duhului Sfânt prin iubirea Preasfintei Treimi popoare diferite și care se extinde prin botez și crește ca număr”.
„Această pogorâre a Duhului Sfânt în formă de limbi de foc are o semnificație deosebită și aceasta înseamnă sfințirea ucenicilor pentru a merge în misiune, să binevestească Evanghelia lui Hristos la toate neamurile. De aceea, când ei vorbeau îi auzeau cei ce vorbeau alte limbi din diferite neamuri vorbind în limba lor”.
„Această minune s-a săvârșit pentru a arăta că toate neamurile sunt binecuvântate, toate etniile de sub soare sunt binecuvântate de Dumnezeu și chemate la pocăință și la botezul în numele Sfintei Treimi”.
De aceea, după cuvântarea Sfântului Apostol Petru, așa cum relatează cartea Faptele Apostolilor, s-au botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh ca la 3000 de suflete și astfel s-a constituit Biserica lui Hristos care în chip mistic începe cu Întruparea Domnului Iisus Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt așa cum mărturisim în Crez, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Taina Bisericii
El a mai evidențiat că la Cincizecime se întemeiază sau se constituie comunitatea divino-umană în formă văzută.
„Pentru că Duhul Sfânt nu a pogorât decât după Înălțarea întru slavă la Ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos și anume, așa cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Duhul Sfânt a pogorât numai după Înălțarea la Ceruri a Mântuitorului Iisus Hristos când Dumnezeu Fiul ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl prin faptul că a așezat pe tronul Sfintei Treimi firea omenească curățită și sfințită prin ascultare până la moarte și încă moarte pe cruce”.
Pogorârea Duhului Sfânt este lucrarea prin care viața divino-umană a lui Hristos Cel răstignit, înviat și proslăvit se împărtășește oamenilor, potrivit Preafericiri Sale.
„Duhul Sfânt împărtășește oamenilor pe Hristos, viața lui Hristos este împărtășită, comunicată, extinsă în umanitate. Aceasta este marea taină a lui Hristos în Biserica Sa”.
„Până la Înălțarea Sa la cer, Hristos-Domnul a fost în fața oamenilor. După Pogorârea Duhului Sfânt, El devine interior oamenilor. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune: nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine (Galateni 2:20). Această sălășluire a lui Hristos și a Preasfintei Treimi în oameni prin lucrarea Duhului Sfânt este taina Bisericii”.
Foc mistuitor ca iubire
Părintele Patriarh a mai subliniat c㠄Duhul Sfânt nu are chip”.
„El este tainic prezent în sufletul omului și tainic împreună cu voința omului modelează viața creștinului ca ea să fie asemănătoare cu chipu”l lui Hristos. Deci, dorul sau dorința Duhului Sfânt este de a face din fiecare creștin o icoană duhovnicească a lui Iisus Hristos. Duhul Sfânt este și Duhul libertății și Duhul comuniunii”.
Patriarhul a făcut trimitere la cuvintele Sfântului Grigorie Teologul, care a spus că Duhul Sfânt se arată în chip de limbi de foc pentru a arăta că el este foc mistuitor care curățește pe oameni de păcate, este foc mistuitor ca iubire, dar și ca sfințenie și el curățește pe oameni de patimi egoiste, de păcate, îi înnoiește prin baia botezului.
Duhul Sfânt, foc luminător și încălzitor
De asemenea, Duhul Sfânt este foc luminător și încălzitor. „Focul este curățitor atunci când arde zgura de pe metale și le face curate, maleabile, incandescente ca să poată lua o formă nouă, o formă de înnoire, de îmbunătățire”.
„Dar el este și foc luminător. Luminează mințile ucenicilor și creștinilor să înțeleagă Scripturile, să slujească Biserica, să ajute pe semenii lor aflați în încercări”.
„Duhul Sfânt coborât peste ucenicii Domnului în chip de limbi de foc ne arată că el este și foc încălzitor. Încălzește inimile ca oamenii să se roage cu rugăciune fierbinte, să caute cu iubire milostivă pe semenii aflați în nevoi, dar și cu multă iubire și bucurie de laudă adusă lui Dumnezeu”.
Duhul Sfânt este cel care dă viață la toată făptura „așa cum ne spune Psalmul 103”.
„Când Dumnezeu trimite Duhul Său se înnoiește fața pământului. El dă viață regnului vegetal, regnului animal. În mod deosebit dă viață tuturor oamenilor, dar mai ales celor care cred în Hristos le dăruiește nu numai iertarea păcatelor, ci și darul înfierii duhovnicești pentru învierea sufletului din moartea păcatului și a trupului din stricăciune la sfârșitul veacurilor. De aceea, este vistierul bunătăților și dătătorul de viață”.
Scurt istoric
Cu privire la istoricul numelui sărbătorii, Patriarhul a precizat că numele de Cincizecime vine de la faptul că numărul 50 este format din 7*7, adică 49, la care se adaugă încă o zi, a 8-a, din veacul viitor sau prima zi a veșniciei.
„Cifra 7 în Vechiul Testament însemna de fapt un simbol al desăvârșirii cât e posibil în lumea aceasta. De aceea, 7 zile avea săptămâna și ziua 7 era ziua de odihnă, adică Sâmbăta, Sabatul. Și Săptămâna Săptămânilor era de 7*7 săptămâni la care se adăuga o zi ca împlinire”.
„Cincizecimea ne arată că cifra 7 avea valoare de simbol. 7*7 ani înseamnă 49 la care se mai adaugă o cifră și 50 era anul jubileu, care simboliza o lucrare a harului lui Dumnezeu în viața oamenilor, mai ales a poporului evreu”.
„Când evreii erau adunați în Ierusalim la această sărbătoare a Cincizecimii, atunci ei își aduceau aminte de legea dată de Moise pe muntele Sinai, dar trăiau și bucuria evreilor din Țara Sfântă cu evreii din diaspora, cu cei care erau răspândiți sau împrăștiați printre neamuri”, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: www.Basilica.ro


Contor Accesări: 218, Ultimul acces: 2021-09-16 18:40:44